Åpne hovedmenyen

Upolitisk liste var et listealternativ ved kommunestyrevalgene i Hitra kommune fra 1963 til og med 1983. Lista hadde ingen viktig politisk betydning før ved sitt siste valg, kommunestyrevalget i 1983, da den sammen med en annen upolitisk liste, Upolitisk liste for Fjellværøy/Ulvøy, samt partiene RV, SV og Frp sørget for at Hitra kommunestyre for første gang siden kommunesammenslåingen i 1964 fikk et annet politisk flertall, enn det tradisjonelle H-Krf-Sp-samarbeidet.

Sammen med Arbeiderpartiet sikret partiene Aps Helge Jektvik ordførervervet.

Upolitisk liste støttet Upolitisk liste for Fjellværøy/Ulvøy sitt hovedkrav om at Hitra kommune skulle prioritere Fjellværøyforbindelsen før Hitratunnelen i byggeprosjektet Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya.