Universitetsrangering

Universitetsrangering er en utbredt type av evaluering av ulike aspekter av kvalitet eller nytte av høyere utdanning. Det finnes to globale rangeringer av universiteter generelt, og en global rangering av businessutdanninger, alle tre med rangering på lærestedsnivå basert på ulike indikatorer. Det finnes dessuten en rekke nasjonale systemer for universitetsrangering i nesten alle industrialiserte land i Europa og Nord-Amerika, men ikke i Norge.

De fremste rangeringsstudiene gjøres av Jiaotong-universitetet i Shanghai og Times Higher Education i London. For business-utdanningene publiseres den største globale rangeringen av Financial Times, og her rangeres både MBA-utdanninger, lederutdanninger og utdanningsprogrammer for toppledere. Det gjennomføres også egne studier for de tysktalende land, Benelux-landene, for læresteder i Storbritannia, og Frankrike.

I Norden utarbeider Svenskt Näringsliv den årlige rangeringen Högskolekvalitet, mens den danske tenketanken CEPOS hvert år utgir Universitetslisten, begge basert på spørreundersøkelser blant ferdig utdannede kandidater etter inntreden i arbeidsmarkedet. Den svenske studien rangerer bare på utdanningsnivå, ens den danske også rangerer på lærestedsnivå.

Metode

rediger

Metodene for å vurdere og sammenlikne kvalitet i utdanning eller forskning er omdiskuterte, og utgjør i seg selv et betydelig forskningsfelt. De fleste undersøkelser baserer seg på spørreundersøkelser og/eller bruk av statistiske data, og fokuserer ofte på et eller flere av følgende kriterier:

  • Forskningsproduksjon (publisering, peer review-publisering)
  • Forskningskvalitet (sitering, gjennomlag)
  • Forskningssamarbeid (andel artikler med ekstern medforfatter)
  • Forskningsfokus (spesialisering versus bredde i publiseringen)
  • Ressurstilgang (budsjett per student, lærer per student)
  • Studiekvalitet (karakterkrav, frafall, resultat)
  • Studiemiljø (sosiale tilbud, forhold for minoriteter)
  • Studieattraktivitet (skolepenger, arbeidsgivers bedømming)
  • Karrieremuligheter (sysselsetting, relevans, lønn)
  • Internasjonalisering (andel utenlandske studenter og lærekrefter)

Vanligvis rangerer man enten hele lærestedet som sådan, eller man rangerer studieprogrammene for seg. Den svenske Högskolekvalitet sammenlikner bare på studienivå, mens den danske Universitetslisten sammenlikner både på studie- og lærestedsnivå. De store, globale studiene som QS-THE og Shanghai Jiantong (ARWU) har ofte rangert på lærestedsnivå samt på studieretningsnivå (humaniora, naturvitenskap, osv.).

Liste over universitetsrangeringer

rediger

De viktigste rangeringsstudiene som gjøres regelmessig, er:

Rangering Rekkevidde Utføres av Viktigst kriterier
Academic Ranking of World Universities Global Jiaotong-universitetet i Shanghai Forskning, publisering, sitering, internasjonale priser
QS World University Rankings Global (500) Quacquarelli Symonds, London Fagfellevurdering, publisering, læretetthet, omdømme
THE World University Rankings Global (200) Times Higher Education, London
FT Business School Rankings Global Financial Times Lønn, karriereutvikling, internasjonalisering, forskning
High Impact Universities (RPI) Global (500) AUQA, Sydney Forskning - publisering og sitering (g-indeks)
Global University Ranking Global RatER, Moskva Læreressurser, forskning, internasjonalisering, omdømme
Leiden Rankings Global (500) Universitetet i Leiden Forskning, publisering
SCImago Institutions Ranking Global SCImago Research Group, Madrid Forskning, internasjonalisering, publisering
U-Multirank Europa EU Første rapport kommer i 2012
Maclean’s University Rankings Canada Macleans Magazine Læreressurser, omdømme
Universitetslisten Danmark CEPOS, København Lønn, frafall, studietid, relevant jobb
Grandes écoles-studien Frankrike Le Nouvel Observateur
Universitetsrangering Irland The Sunday Times Læreressurser, karakterer, gjennomstrømming
Universitetsrangering Italia CENSIS, La Repubblica
Hensachi Rankings Japan, universiteter
Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (ECUM) Mexico Universidad Nacional Autónoma de México Forskning, forskningskvalitet, undervisning
Research Assessment Exercises (RAE) Storbritannia Regjeringen Forskningskvalitet, basis for bevilgninger
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Storbritannia Higher Education Funding Council for England Kvalitet i høyere utdanning
Högskolekvalitet Sverige Svenskt Näringsliv, Stockholm Lønn, relevant jobb, næringslivssamarbeid, internasjonalisering
CHE University Ranking Tyskland, Sveits, Østerrike, Nederland (150) CHE, Die Zeit, Gütersloh Læreressurser, internasjonalisering, karriere, omdømme
U.S. News & World Report College and University rankings Global (400), USA U.S. News & World Report Kvalitet i undervisning
United States National Research Council Rankings USA United States National Research Council Kvalitet i doktorgradsprogrammer

I tillegg til de nevnte rangeringene, gjøres det ytterligere kvalitetsrangeringer av høyere utdanning i bl.a Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Filippinene, India, Kina, Pakistan, Romania, Russland, Spania, Sveits, Sør-Korea og Ukraina.

Litteratur

rediger
Norsk


Internasjonal

Eksterne lenker

rediger
Global
Regional
National