Universitets- og høyskoleloven

Lov om universiteter og høyskoler av 1. september 2005, med kortnavnet Universitets- og høyskoleloven, regulerer virksomheten i statlige og private høgskoler og universiteter i Norge.

Loven omhandler institusjonenes fullmakter til å opprette og nedlegge høyere utdanningstilbud, kvalitetssikring av utdanningstilbud og studentenes rettigheter og plikter. Andre tema er lovfesting av gratisprinsippet, rektor som daglig leder for institusjonenes faglige og administrative virksomhet, samt at styret skal avgjøre om rektor skal rekrutteres ved valg eller gjennom ansettelse.

Loven var et resultat av Ryssdalutvalgets innstilling, og lovforslaget ble fremmet av Regjeringen Bondevik II gjennom Ot.prp. nr. 79 (2003–2004).

Eksterne lenkerRediger