United Fruit Company

United Fruit Company var en amerikansk fruktprodusent og -grossist som drev plantasjer i den tredje verden og solgte tropisk frukt i USA og Europa. Selskapet ble grunnlagt i 1899 ved sammenslåelsen av Minor C. Keiths bananproduksjon med Andrew W. Prestons Boston Fruit Company. I begynnelsen og midten av det tyvende århundre kontrollerte selskapet enorme landområder og infrastruktur i Mellomamerika, Vestindia, Colombia og Ecuador. United Fruit konkurrerte med Standard Fruit Company (nå Dole) om dominans innen bananhandelen, men mange steder hadde ett av selskapene monopol, og deres innflytelse var så stor at disse landene ofte ble kalt bananrepublikker.

Fasaden til United Fruit Building på St. Charles Avenue, New Orleans

Selskapet hadde en varig innflytelse på den økonomiske og politiske utviklingen av flere latinamerikanske land. Ofte ble de kritisert for å drive nykolonialisme[av hvem?], og deres innblanding i små staters innenrikspolitiske affærer trekkes ofte frem som eksempler på hvordan multinasjonale selskaper kan opptre hensynsløst og udemokratisk[omstridt ]. Samtidig sørget de for å bygge infrastruktur, boliger, skoler, sykehus osv. i områder som ellers ikke ville hatt det.

Etter en økonomisk nedgangsperiode fusjonerte United Fruit med konglomeratet AMK i 1970 og dannet United Brands Company. I 1984 ble selskapet omdannet til det nåværende Chiquita Brands International.