Ungdom mot rasisme

Ungdom Mot Rasisme var en norsk tverrpolitisk organisasjon [1] som skulle arbeide mot rasisme. Initiativet til å etablere organisasjonen ble tatt av Antirasistisk Senter sammen med ungdomspartiene AUF, Unge Høyre, FpU, KrFU, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.[2] Bakgrunnen var utviklingen innenfor SOS Rasisme, som ble anklaget for medlemsjuks og som i tillegg fikk kritikk for å være dominert av Tjen folket. SOS Rasisme ble først dømt i en sivil sak som LNU anla mot organisasjonen, men SOS Rasisme anket dommen slik at denne saken fortsatt er under juridisk behandling, og i tillegg etterforskes SOS Rasisme for bedrageri etter å ha blitt anmeldt av staten. Ungdom Mot Rasisme har ingen tilknytning til SOS Rasisme.

Ungdom Mot Rasisme skulle være en partipolitisk nøytral organisasjon som bekjempet rasisme, deres nettside [3] er nå nedlagt.[når?] Ungdom Mot Rasisme deltok under Debatten den 10.1.12 [4]

BakgrunnRediger

SOS Rasisme var opprinnelig underlagt Antirasistisk Senter, men ble en selvstendig organisasjon fra 1993,[5] fordi Antirasistisk Senter ikke lenger klarte å drive organisasjonen.[trenger referanse] Lokallagene i SOS Rasisme tok da demokratisk kontroll over sin egen organisasjon. Hendelsene i 1993 ble omtalt som et kupp av Antirasistisk Senter. etter 1993 har Antirasistisk Senter flere ganger kritisert SOS Rasisme. I 2012 tok Antirasistisk Senter initiativ til å starte en ny ungdomsorganisasjon. Det ble laget et opprop som samtlige ungdomspartier til partiene som er representert på Stortinget samt Rød Ungdom skrev under på. Disse ungdomsorganisasjonene dannet styret i organisasjonen.[2]

NedlagtRediger

Ungdom mot rasisme er nå[når?] nedlagt.

ReferanserRediger