Underkjeven fra Mala Balanica

Underkjeven fra Mala Balanica er en underkjeve av et arkaiske mennesker som er datert til å være mellom 397 000 og 525 000 år gammel. Kjeven er en av mange morfologiske overgangsformer mellom homo erectus og homo heidelbergensis som bebodde mellompleistocen i Europa.

Fossilet BH-1, 2008 fragment av en underkjeve fra Mala Balanica-hulen

Kjeven ble oppdaget i 2008 i skikt 3b i Mala-Balanica-hulen, et to-hule system i Sićevo-juvet, omtrent 100 meter over Nišava i Serbia.