Ullern Terrasse/Åsbakken naturminne

fredet eik i Oslo

Ullern Terrasse/Åsbakken naturminne er en stor sommereik som ble fredet 21. november 1959.[1]

Treet er over 200 år gammelt, og måler mer enn fire meter i omkrets. Treet har kommet i en alder da man kan forvente å finne kravstore lav- og mosearter. Området er lite belastet av forurensing, og treets tilstand er meget god.[2]

ReferanserRediger