Ukrainas flagg

Ukrainas flagg ble tatt i bruk i 1918 og består av to like store horisontale bånd, hvor det øverste er blått og det nederste er gult.

Størrelsesforhold: 2:3

Flagget tolkes som den blå himmelen (som symboliserer fred) over de gule kornåkrene (som symboliserer velstand). Ifølge en teori skal fargene komme fra varjagene som dannet Kievriket, som opprinnelig kom fra Sverige. Sveriges flagg har de samme fargene. Teorien svekkes av at Kiev-russ staten eksisterte i vikingtiden og fram til midten av 1100-tallet, det vil si lenge før Sveriges flagg ble til. Likheten mellom de to lands flagg er altså tilfeldig.

Mens landet var del av Sovjetunionen var det ukrainske flagget forbudt fordi det symboliserte nasjonalisme. Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk hadde sitt eget flagg. Det ukrainske flagget ble igjen tatt i bruk i 1992.