Tysfjord prestegjeld

Tysfjord prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Ofoten prosti. Det omfattet sogn i Tysfjord kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Kjøpsvik kirke.

Kjøpsvik kirke

Tysfjords hovedsogn er nå en del av Narvik kirkelige fellesråd, og underlagt Ofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Kirkelyden i Tysfjorden sognet fra gammelt av til Lødingens sogn, men det var en lang og besværlig kirkevei over det indre av Vestfjorden. Ved kongebrev av 9. februar 1601 fikk befolkningen i Tysfjord av Christian IV allernådigst tilladelse til å oppføre Kjøpsvik kirke.[1]

Ved kgl.res. av 14. november 1857 ble Tysfjord sogn skilt ut som eget sogn og ved kgl.res. av 16. februar 1867 utskilt fra Lødingen som eget Tysfjorden prestegjeld. Ved kgl.res. av 20. november 1886 ble det tillatt å oppføre ny kirke i Kjøpsvik og flytte den gamle kirken til handelsstedet Korsnes for å bruke den som kapell.[2]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[3]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[4]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Ytreberg, Nils A. (1943). Tysfjord i fortid og nutid. no: [Fabrikken]. s. 26-7. 
  2. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  3. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.