Åpne hovedmenyen

En tverrpolitisk organisasjon er en organisasjon som jobber for en bestemt sak av politisk natur, men som er uavhengig av politiske partier eller bestemte politiske ideologier eller retninger. Ofte vil en del av medlemsmassen i en tverrpolitisk organisasjon ha en partipolitisk bakgrunn, mens andre ikke er involvert i partipolitikk.

Ofte brukes betegnelsen partipolitisk uavhengig organisasjon om organisasjoner med et politisk virkefelt, men uten formelle bånd til et parti. Partipolitisk uavhengige organisasjoner kan likevel støtte bestemte politiske retninger og stå ideologisk nær bestemte partier. De kan dermed skille seg fra tverrpolitiske organisasjoner, som gjerne er mer bredt representative for det politiske spekteret og også uten uformelle og ideologiske bånd til bestemte partier. Alle tverrpolitiske organisasjoner er partipolitisk uavhengige, men ikke alle partipolitisk uavhengige organisasjoner er også tverrpolitiske.

Norske tverrpolitiske organisasjonerRediger

Noen eksempler på norske tverrpolitiske organisasjoner er: