Tverrpolitisk organisasjon

En tverrpolitisk organisasjon er en politisk organisasjon som jobber for en bestemt sak av politisk natur, men som er uavhengig av politiske partier eller bestemte politiske ideologier eller retninger. Ofte vil en del av medlemsmassen i en tverrpolitisk organisasjon ha en partipolitisk bakgrunn, mens andre ikke er involvert i partipolitikk. Mange tverrpolitiske organisasjoner jobber for politiske saker som har oppslutning i mange politiske partier; på denne måten fungerer tverrpolitiske organisasjoner ofte som møtesteder for personer med forskjellig partipolitisk bakgrunn. For eksempel er Europabevegelsen og Nei til EU begge klart politiske organisasjoner som tiltrekker seg medlemmer fra mange partier, og til dels fra de samme partiene (f.eks. Arbeiderpartiet).

Ofte brukes betegnelsen partipolitisk uavhengig organisasjon om organisasjoner med et politisk virkefelt, men uten formelle bånd til et parti. Partipolitisk uavhengige organisasjoner kan likevel støtte bestemte politiske retninger og stå ideologisk nær bestemte partier. De kan dermed skille seg fra tverrpolitiske organisasjoner, som gjerne er mer bredt representative for det politiske spekteret og også uten uformelle og ideologiske bånd til bestemte partier. Alle tverrpolitiske organisasjoner er partipolitisk uavhengige, men ikke alle partipolitisk uavhengige organisasjoner er også tverrpolitiske.

Norske tverrpolitiske organisasjonerRediger

Saksfokuserte organisasjoner (ikke-partier)

Noen eksempler på norske saksfokuserte tverrpolitiske organisasjoner som ikke er partier er:

Valglister

Spesielt i lokalpolitikken finnes det også politiske valglister som har en tverrpolitisk profil, i den forstand at de ikke knytter seg opp mot etablerte ideologier eller fløyer i politikken, men ofte fokuserer på lokale saker, f.eks. Karmøylista.