Politisk organisasjon

gruppe eller enhet som driver med politikk

En politisk organisasjon er enhver organisasjon som involverer seg i den politiske prosessen, herunder politiske partier og en rekke typer ikke-statlige organisasjoner som tverrpolitiske organisasjoner, partitilknyttede organisasjoner, kampanjegrupper og lignende. Politiske organisasjoner kan delta i den formelle politiske prosessen gjennom valg, de kan fokusere på grasrotengasjement, meningspåvirkning gjennom media eller lobbyvirksomhet overfor styrende organer som regjeringer og parlamenter. De kan være knyttet til et bestemt parti eller politisk ideologi, noen løsere definerte verdier som samler på tvers av partier, eller enkeltsaker. Politisk organisasjon er et bredt samlebegrep, og politiske organisasjoner omtales derfor gjerne med mer presise begreper som f.eks. parti eller tverrpolitisk organisasjon.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Carew Boulding, NGOs, Political Protest, and Civil Society, Cambridge University Press, 2014, ISBN 9781107065703