Tverrfaglighet

kombinasjon av to eller flere akademiske disipliner til én aktivitet

Tverrfaglighet vil si at man utnytter fagkunnskap (metoder, terminologi og ekspertise) fra flere akademiske områder for løse et problem. Tverrfaglighet handler om problembeskrivelse og -løsning på tvers av grenser. For eksempel kan et tverrfaglig forskningsprosjekt hente kunnskap fra flere felter som sosiologi, antropologi, matematikk, psykologi, økonomi, og så videre.

Store ingeniørlag er vanligvis tverrfaglige, eksempelvis for drift av en kraftstasjon eller konstruksjon av en mobiltelefon, eller andre prosjekter som krever kompetanse innen flere spesialiteter. Koronapandemien og global oppvarming er eksempler på komplekse problemer som kan kreve forståelse fra ulike disipliner for å kunne løses. Et annet eksempel er bestemmelse av arealbruk, som kan ulikt dersom det undersøkes av personer fra forskjellige fagområder som for eksempel biologo, kjemi, økonomi, geografi og politikk.

Tverrfaglige feltRediger

Tverrfaglighet er relatert til tverrfaglige felt, som kan betegne en organisasjonsenhet som krysser tradisjonelle grenser mellom akademiske disipliner eller tankeskoler, etterhvert som nye behov og yrker dukker opp.

Se ogsåRediger