En tuppel er i matematikken en endelig ordnet liste (sekvens) av elementer. En n-tuppel er et følge eller en ordnet liste av n elementer, hvor n er et ikke-negativt heltall. Det er bare én 0-tuppel, og denne består av en tom sekvens. En n-tuppel blir definert induktivt ved å bruke konstruksjonen av et ordnet par.

Matematikere skriver vanligvis tupler ved å liste opp elementene innenfor parenteser, "" og adskilt av kommaer, for eksempel betegner en 5-tuppel. Noen ganger benyttes andre symboler til å omgi elementene, slik som hakeparenteser "[ ]" eller vinkelparenteser "< >". Klammeparenteser "{ }" blir bare brukt for å definere tabeller i enkelte programmeringsspråk slik som Java, men ikke i matematiske uttrykk, hvor de er standardbetegnelsen på mengder. Begrepet tuppel kan ofte forekomme når man diskuterer andre matematiske objekter, slik som vektorer.

Innenfor informatikk kommer tupler i mange former. I dynamiske programmeringsspråk, slik som Lisp, er lister vanligvis brukt som tupler. De fleste funksjonelle programmeringsspråk implementerer tupler direkte som produkttyper,[1] nært beslektet med algebraiske datatyper, mønstermatching og destrukturerende tildelinger.[2] Mange programmeringsspråk tilbyr et alternativ til tupler, kjent som record eller struktur-datatyper, som har uordnede elementer som aksesseres via en merkelapp.[3] Noen få programmeringsspråk kombinerer ordnede tuppel-produkttyper og uordnede record-typer i en enkel konstruksjon, som i C-struct. Relasjonsdatabaser kan formelt identifisere deres rekker som tupler.

Tupler kan også forekomme innenfor relasjonsalgebra, når man programmerer det semantiske vev med Resource Description Framework (RDF), innenfor lingvistikk[4] og i filosofi.[5]

Man kan kalle en 1-tuppel for singlett, 2-tuppel for dublett, 3-tuppel for triplett, og så videre.[trenger referanse]

Referanser

rediger
  1. ^ https://wiki.haskell.org/Algebraic_data_type
  2. ^ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring_assignment
  3. ^ http://stackoverflow.com/questions/5525795/does-javascript-guarantee-object-property-order
  4. ^ «N‐tuple - Oxford Reference». oxfordreference.com. Besøkt 1. mai 2015. 
  5. ^ Blackburn, Simon (2016). «ordered n-tuple». The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford quick reference (3 utg.). Oxford: Oxford University Press. s. 342. ISBN 9780198735304. Besøkt 30. juni 2017. «ordered n-tuple[:] A generalization of the notion of an [...] ordered pair to sequences of n objects.»