Trondhjems Bryggeri

Trondhjems Bryggeri var et bryggeri i Trondhjem fra 1839 til 1918.

Etikett for bokkøl fra C.L. Schreiner & Co.s bryggeri. Schreiner var først til å brygge bayerøl og bokkøl i Norge.

Christian Ludvig Schreiner kom til Trondhjem fra Flensburg som ung, og fikk ansettelse i et stort handelshus gjennom morbroren Johan Christian Wildhagen. Wildhagen overtok senere forretningen fra Meincke-familien, og Schreiner videreførte det senere under navnet C.L. Schreiner & Co. Han videreførte den tradisjonelle handelsvirksomheten ved siden av bryggeriet, som ble opprettet høsten 1839. Våren 1840 solgte han det første ølet, brygget etter bayersk metode. Bryggeriet ble således det første i Norge som produserte undergjæret øl. Kontakten med Tyskland viste seg også gjennom at de første bryggerimesterne hos Schreiner var tyskere.

Etter bybrannen i 1841 bygde Schreiner nye lokaler i én etasje i krysset mellom Dronningens gate og Krambugata. Sin første konkurrent innen bayerøl fikk man i E.C. Dahls bryggeri i 1856. I 1897 ble bygningsmassen fornyet med en murbygning i 3 ½ etasje, som også rommet en ølhall. På et tidspunkt hadde bryggeriet også tilknyttet en mineralvannsfabrikk. Etter å ha vært først med bayerøl, ble Schreiner også en pionér innen brygging av bokkøl.

Etter grunnleggerens død i 1848 overtok hustruen Cecilie Schreiner (født Oeding), som etter sin død i 1866 ble avløst av sønnene Christian Ludvig Schreiner d.y. og Hilmar Schreiner. De var utdannet innen henholdsvis handel og bryggeri, og drev bryggeriet frem til forretningene deres gikk konkurs i de økonomiske nedgangstidene i 1870-årene. Bryggeriet ble kjøpt av handelshusene Jenssen & Co. og N. Jenssen & Sønner og Schreiners tidligere prokurist, Jacob Gerhard Matzow. Anton Mathias Jenssen ble hovedaksjonær og Matzow disponent i aksjeselskapet, som i 1883 tok navnet Trondhjems Bryggeri. Jenssens sønn, Harald Jenssen, var bryggerimester frem til han ble eneeier. I 1918 ble Trondhjems Bryggeri kjøpt opp av Aktiebryggeriet i Trondhjem, som var blitt etablert i 1899.

LitteraturRediger

  • Johansen, O.J. (1936). Den tusenårige by ved Nidelven. Trondhjem fra Olav Tryggvason til Håkon VII. Trondhjem: Aktietrykkeriet. s. 252. 
  • Schmidt, Olaus (1926). Aktiebryggeriet i Trondhjem, hvori optat Trondhjems Bryggeri. En historisk oversikt over øltilvirkningens utvikling i Trondhjem. Trondhjem: Aktietrykkeriet.