Trondheims flagg

Trondheims flagg viser en gul roserød bunn. Flagget er et av Trondheim bys offisielle symboler og ble formelt godkjent av byens formannskap i 1989 og ved kongelig resolusjon samme år.

Flagget for byen Trondheim viser en gul rose (nyperose) på rød bunn.

Nyperosen er Trondheims kommuneblomst. Det fins flere viltvoksende arter nyperoser i kommunen, deriblant kanelrose og kjøttnype.

Trondheims- eller Tronhjems-rosen er en stilisert utgave som henter sine trekk fra disse. Allerede i middelalderen ble blomsten brukt i symbolsk form, blant annet som Olavssymbol, muligens som en gjengivelse av rosevinduet på Nidarosdomen.

Den stiliserte trondhjemsrosen er en kopi av den engelske tudorrose. Flagget er utformet av professor Arne E. Holm.

Gammel fane med «Trondhjemsrosen» som trolig har tilhørt borgerbevæpninga i Trondheim. Foto sannsynligvis tatt av Erik Olsen i forbindelse med byens 900-årsjubileum i 1897.

Rosen opptrer tidligere i flere segl og faner i byen; på 1500-tallet finnes den på domkapitlets justissegl, og på 1600-tallet er den gjengitt på grønn bunn i borgerbevæpningens fane. På 16-1700-tallet kom den i bruk i flere laugsmerker, for eksempel for murerne, bakerne, gullsmedene og smedene. I kommunal sammenheng er det kjent at trondhjemsrosen fra 1689 ble brukt av brannvesenet. På 1700-tallet dukket den opp i byens segl i stedet for de tre hodene, i 1930 tok Trøndelagsutstillingen i bruk rosen.

Trondheimsrosen er så nært knyttet til Trondheim at Riksarkivet har gitt byen fortrinnsrett, selv om også en rekke andre kommuner ønsket å benytte rosen som våpenfigur. Staten har siden opphevet loven som krever kongelig godkjenning av kommunale flagg og våpen, etter råd fra Riksarkivet. Sørum kommunes våpen har en rød rose på gull skjold, etter Sudreimsættens våpen fra middelalderen.

KilderRediger