Troms skyttersamlag

Troms skyttersamlag er et samlag som dekker mesteparten av Troms fylke.

Utstrekning rediger

Samlagets nordlige grense er ved Finnmark, Kvænangen er den nordligste kommunen. I sør er Bardu ytterpunkt. Resten av fylket ligger i Ofoten Skyttersamlag. Senjakommunene omfattes også av Troms skyttersamlag.

Skytterlag rediger

Samlaget består av følgende skytterlag:

 • Balsfjord
 • Bardu (1/1 09)
 • Bjørkebakk (1/1 09)
 • Bjørnen og Vestre Målselv (Opprettet ved sammenslåing 1/1 14)
 • Brensholmen
 • Brøstadbotn (1/1 09)
 • Falken
 • Gisund
 • Glimt
 • Kirkesdalen
 • Kvænangen
 • Kåfjord
 • Lakselvdal
 • Lyngen
 • Målselv
 • Nappen (1/1 09)
 • Nedre Målselv (Opprettet 1/1 08, sammenslåing av Austre Målselv, Målsnes og Storjord)
 • Nedre Nordreisa
 • Nordreisa
 • Ringvassøy (1/1 10)
 • Rotsund
 • Salangsdalen (1/1 09)
 • Sandnessund
 • Sjøveien (1/1 09)
 • Skibotn
 • Skjervøy
 • Skulsfjord
 • Spildra
 • Storfjord
 • Storsteinnes
 • Straumsbukta
 • Tamokdal
 • Tromsø
 • Ursfjord
 • Øvre Målselv

Historie rediger

Den første kjente opprettelsen av skytterlag i landsdelen skjedde i 1860, da Tromsø skydeforening af 17. mai (Tromsø skytterlag) så dagens lys.

I siste halvdel av 1800-tallet skjedde det flere omveltninger i Norge, noe som også påvirket skyttersaken, og i likhet med hva som skjedde i flere «amt» (fylker) på denne tiden, ble det dannet folkevæpningsamlag. Dette hendte 30. januar 1882 i Tromsø. Samlaget het da Troms og Finnmarkens Folkevæpningsamlag.

En sterk konflikt mellom folkevæpningssamlagene og Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug førte til at Stortinget opprettet Det frivillige Skyttervesen(DFS) i 1892, med virkning fra 1893. Tromsø Amts Folkevæpningsamlag, som nå sto alene etter at Finnmarkslagene dannet eget samlag, ble oppløst 4. juli i et møte på Gibostad. Samme dag ble Tromsø Amts skyttersamlag opprettet og tilsluttet DFS.

I 1907 ble samlaget igjen delt, da Senjens skyttersamlag ble opprettet. Dette ble vedtatt på Finnsnes 2. juni. I 1913 ble de innbyrdes grensene mellom samlagene justert, og samlagets utstrekning forble uforandret til 1. januar 2009. Da ble Senja skyttersamlag, etter eget ønske, lagt ned som samlag. Skytterlagene ble overført til Troms og Ofoten skyttersamlag

Aktivitet rediger

Troms skyttersamlag er et av de største samlagene i Nord-Norges skytterkrets, hva antall lag og aktive skyttere angår. Baneanleggene rustes opp jevnt og trutt, og stadig flere baner utstyres nå med elektroniske skiver.

Ungdom rediger

Mange av lagene i Troms satser hardt på ungdoms- og rekrutteringsarbeid, noe som resulterer i at samlaget har ligget i toppen i landsdelen på ungdomssiden i mange år, med blant annet flere seire i samlagsskytingen i Nord-Norsk Mesterskap.

Landsskytterstevnet rediger

Landsskytterstevnet betyr noe spesielt for Troms. Ikke bare er Øvre Målselv et av 10 lag som arrangerer stevnet, men samlaget huser også den triple Skytterkongen Tor-Erik Fossli. I 2006 ble Målselv historisk, da det for aller første gang ble kåret Skytterdronning, samt Skytterkronprinsesse (kvinnelig utgave av Skytterprins)

Av andre triumfer kan nevnes:

Eksterne lenker rediger

Troms skyttersamlags hjemmeside