Trollholmsund

Trollholmsund i Porsanger i Finnmark er en severdighet med avkjørsel fra E6 sør for Indre Billefjord. Området her består av dolomitt (kalkstein) som er dannet for ca. 700 millioner år siden.

Noen av trollene

Steinformasjonene som står i Trollholmsund i dag er knyttet til et gammelt samisk sagn. Ifølge sagnet kom det gående troll over vidda. Noen troll kom visstnok nordover fra Lakselv. Med seg har de hatt en kiste med gull og sølv. De kom ned til sjøen og kunne ikke komme videre. Det var like før soloppgang, og de lette etter hull store nok til at de kunne gjemme seg. Det klarte de ikke, og ble til stein da sola rant. Her finner vi blant annet lapprose (Rhododendron lapponicum), som må ha kalk, i motsetning til andre rhododendroner, som vil ha sur jord.

Trollholmen er ei lita øy som ligger rett øst for fastlandet og Trollholmsundet.

Lapprose funnet ved Trollholmsund