Tremaktspakten

pakt mellom Japan, Italia og Tyskland under andre verdenskrig

Tremaktspakten var en pakt mellom Japan, Italia og Tyskland som ble undertegnet i Berlin 27. september 1940. Denne aksen «Berlin-Roma-Tokyo» gjorde at alliansen gikk under navnet «Aksemaktene».

Japansk propagandaplakat fra 1938: «Gode venner fra tre land» (japansk: 仲良し三国), nakayoshi san-goku)

Traktaten ble undertegnet av representanter for Tyskland ved Adolf Hitler, Kongedømmet Italia ved utenriksminister Galeazzo Ciano og Japan ved ambassadør Saburo Kurusu.

I pakten avtalte de tre statene at de i de neste ti årene skulle «støtte og samarbeide med hverandre ... i deres primære hensikt å etablere og opprettholde en ny orden ... og fremme gjensidig framgang og velferd for sine folk.»[trenger referanse] De skulle anerkjenne hverandres interessesfærer og skulle «støtte hverandre med alle tilgjengelige politiske, økonomiske og militære midler, dersom et av landene ble angrepet» av et land som ikke allerede var med i krigen, men dette gjaldt ikke Sovjetunionen.

Pakten supplerte de to tidligere avtalene fra 1936, den tysk-japanske avtalen og Antikominternpakten, og hjalp til å dekke over friksjonene som hadde oppstått mellom Japan og Tyskland som følge av Molotov–Ribbentrop-pakten av 1939.[trenger referanse]

Tremaktspakten fikk senere tilslutning fra Ungarn (20. november 1940), Kongedømmet Romania (23. november 1940), Republikken Slovakia (24. november 1940), Bulgaria (1. mars 1941), Kongeriket Jugoslavia (25. mars 1941) og Kroatia (15. juni 1941).