For å lese om Norges Kristelige Ungdomsforbunds sangbokserie «Treklang», se Treklang (sangbok)

En treklang er i musikken en akkord som består av grunntone, ters og kvint. En skiller mellom durtreklang, molltreklang, forminsket treklang og forstørret treklang.

Begrepet treklang kan også brukes om en kombinasjon av tre stemmer eller en fargepallett bestående av tre farger som passer sammen.

De fire ulike treklangene i musikk er beskrevet i tabellen under.

Treklang Bestående av Eksempel Symbol
Durtreklang Stor ters Kvint C-E-G C, CM, Cma, Cmaj
Molltreklang Liten ters Kvint C-E-G Cm, C-, c, Cmi, Cmin
Forstørret treklang Stor ters Forstørret kvint C-E-G C+, C+, Caug
Forminsket treklang Liten ters Forminsket kvint C-E-G♭ Cm(5), C-(5)

Eksterne lenker rediger