Forstørret treklang

Forstørret treklang er en samklang på tre toner, hvor avstanden mellom hver tone er en stor ters (fire halvtonetrinn).

I besifringssystemet noteres en forstørret treklang med c som grunntone vanligvis C+ eller C#5. Tonalitetsmessig er den likevel ikke knyttet spesifikt til durtreklangen eller durskalaen.

Grunnet den forstørrede treklangens symmetriske intervallstruktur har den kun fire utgaver: Fra c, ciss/dess, d og diss/ess. Forstørrede treklanger fra andre toner kan betraktes som omvendinger av disse.

Den forstørrede treklangens svevende natur gjør den dårlig egnet som sluttakkord i kadenser, og i stilarter med et enkelt harmonisk språk anvendes den sjelden. Den opptrer oftest som alterert dominant (5.-trinnsakkord).