Forminsket treklang

Forminsket treklang er en samklang på tre toner, hvor avstanden mellom nabotonene er en liten ters (tre halvtonetrinn).

I besifringssystemet noteres en forminsket treklang med c som grunntone vanligvis Cmb5 (eventuelt Cm-5). Tonalitetsmessig er den likevel ikke knyttet til molltreklangen eller mollskalaen.

Den forminskede treklangen forveksles ofte med dim-akkorden, noe som skyldes likheten i intervallstruktur. Dim-akkorden er imidlertid en firklang og har gjerne en annen harmonisk funksjon.

Den forminskede treklangens dissonerende natur gjør den ubrukelig som sluttakkord i kadenser. Den finnes imidlertid som bitreklang i både moll (2. trinn) og dur (7. trinn), og opptrer gjerne i sekvenser. Størst anvendelse har den som forkortet dominant.

Se ogsåRediger