Travers (fjellsport)

Innen fjellklatring kan travers bety:

  • En horisonal forflytning i en fjellvegg.
  • Et smalt, horisontalt parti mellom to fjelltopper; kalles eggtravers om den er smal nok.
  • En rekke fjelltopper med smale partier i mellom; kalles også ryggtravers.

Kjente eksempler på det siste er Torfinnstraversen, Skagastølstraversen og Styggedalstraversen, alle i Jotunheimen.