Eggtravers

En eggtravers er et begrep innen fjellklatring som brukes om traverser formet som en egg, så smale at det går kun én person i bredden.