Transcendent (filosofi)

(Omdirigert fra Transcendental)

Transcendent er et filosofisk begrep om noe som ligger utenfor eller over den menneskelige grensen for personlig forståelse. Det ligger utenfor vår sanseverden, og kan ikke erfares, oppleves eller registreres. Er også nært beslektet med teisme. Det motsatte er immanent.

Dette begrepet ble brukt blant annet av filosofen Immanuel Kant.

«Transendental» kan også oversettes med «transe-».