Immanent er et adjektiv som brukes i filosofıen og betyr «iboende». Ordet betegner altså «det som er i vesenet selv», som har sitt opphav upåvirket av ytre påvirkninger. Teologisk gjenspeiles dette i panteisme. Det motsatte er transcendent.