Transaksjon

Wikipedia-pekerside

Transaksjon (fra latin transigere «drive igjennom» og agere «sette i bevegelse») kan være en ensidig overføring fra en part til en annen part eller en tosidig utveksling mellom to parter.

Ved en utveksling byttes en ytelse mot et vederlag eller en motytelse, for eksempel en vare byttes mot penger ved kjøp og salg. Et annet eksempel er utbetaling av lønn: Lønnsmottakeren har ytet arbeidsinnsats i form av arbeidstimer for arbeidsgiver i bytte mot lønn som overføres fra arbeidsgiveren til lønnsmottakerens lønnskonto (bankkonto).

Transaksjon kan gjelde hele avtalen som omfatter både den fysiske ytelsen og den pengemessig motytelse og der transaksjonen ikke er avsluttet før alle deler av avtalen er gjennomført. Transaksjon kan også betegne bare selve bevegelsen av betalingen som går ut av betalerens bankkonto og inn på mottakerens bankkonto.

Transaksjon kan ha ulike betydninger:

Autoritetsdata