Trachealtube er et rør beregnet til å føres ned i luftrøret (trachea). Det legges med den nedre enden mellom stemmebåndet og luftrørets deling til venstre og høyre lunge.

Trachealtube
 

Hensikten er å gi pasienten kunstig ventilasjon; å puste for pasienten, vanligvis i narkose under en operasjon, eller under gjenopplivingsforsøk. Dette kan gis ved hjelp av en respirator, eller med en ballong som presses med håndmakt for å tilføre pasienten luft. Lufta kan være blandet med oksygen og flere forskjellige narkosegasser. Man kan også føre ned en trachealtube for å skape frie luftveier og lette pasientens egen respirasjon.

Vanlig størrelse for menn er 8-10 mm indre diameter, kvinner 7-8 mm. For barn og nyfødte er størrelsene mindre, helt ned til 2 mm. Trachealtube for voksne har gjerne en cuff nær enden, dette er en krage festet på utsiden som kan blåses opp gjennom en tynn slange. Hensikten med cuffen er å tette mot luftrørets vegg.

En trachealtube kan føres ned gjennom nese eller munn.

En tracheostomi kan gjøres ved å føre en tracheostomitube inn gjennom en kunstig åpning i halsen, forfra gjennom huden og inn til luftrøret.

Det å sette ned en trachealtube kalles intubasjon.