Bird VIP Respirator

En respirator er et apparat som sørger for å holde et menneske i live ved hjelp av mekanisk ventilering og fungerer ved at oksygenholdig luft blåses inn i pasientens lunger, samtidig med at karbondioksidholdig luft pumpes ut.

Respirasjon betyr utveksling av oksygen og karbondioksid over en permeabel membran, altså mellom atmosfæren og lungene. Begrepet respirator er ganske misvisende for den funksjon denne maskinen har. Respiratoren utfører ikke gassutveksling for lungene, slik en hjerte-lunge-maskin gjør. Den utfører derimot gasstransport inn og ut av luftveiene, med andre ord ventilasjon. Det ville være mest korrekt å kalle maskinen ventilatorer, men respirator er likevel begrepet i praksis.

HistorieRediger

Selv om prinsippet med kunstig ventilasjon ble kjent så tidlig som på 1500 – tallet.(beskrevet av A. Wesle Vedalius i år 1543), er det først i dette århundre at metoden for alvor er tatt i bruk i behandling av pasienten med respirasjonsvikt. Bruken av respiratorer kan spores tilbake til 1920. Da benyttet man undertrykksrespiratorer eller Jernlunge. Pasienten ble da lagt i en jerntank uten endotrakealtube, og ved hjelp av undertrykk hjalp man pasienten til å puste.

Utenfor operasjonsstuene ble denne metoden benyttet i flere tiår fremover. Før andre verdenskrig ble overtrykksventilasjon bruk i forbindelse med anestesi på operasjonsstuene. Etter andre verdenskrig ble intuberingsteknikkene forbedret og man tok i bruk overtrykksventilasjon også utenfor operasjonsstuene.

Høsten 1952 ble København rammet av en alvorlig polioepidemi. Dødeligheten var 90% selv om man benyttet jernlunger i behandlingen av disse pasientene. De fleste pasientene som fikk polio som hemmet respirasjonen, var tenåringer. På Blegdams Hospital i København, som var mottakssykehus for poliorammet i Københavnområdet, stod man maktesløse. Legene på dette sykehuset, med anestesilege Bjørn Ibsen i spissen, begynte etter hvert å forstå at pasientene døde som følge av CO2 narkose og ikke virus infeksjonen.

Sjefen for det kliniske laboratoriet ved sykehuset fant ut at antagelsen var riktig. Etter hvert ble pasientene tracheostomert med cuffet tube og håndventilert med bag. Dødeligheten falt fra 90 % til 25 % i løpet av noen uker. Da epidemien var på sitt verste, ble 70 pasienter håndventilert samtidig på dette sykehuset. For å klare dette engasjerte man medisinstudenter og tannlegestudenter for å håndventilere på skift.

Håndventilasjon ble erstattet av volumstyrte ventilatorer, som var utviklet av den svenske fysikeren Engstrøm

Ny og gammel teknologiRediger

I Norge har de mest brukte respiratorer til voksne vært produsert av Siemens, Engstrøm og Dräger. Selv om mange intensivavdelinger i Norge fortsatt har den generasjonen av respiratorer som ble produsert på 1970-tallet, er man nå i ferd med å skifte ut disse med ny teknologi.

Se ogsåRediger


Eksterne lenkerRediger