Intubasjon er den medisinske betegnelsen på det å føre et plastrør (trachealtube) ned i luftrøret (trachea), vanligvis for å sikre frie luftveier under generell anestesi (narkose). Intubasjon gjøres også ved gjenoppliving og andre tilfeller der en pasient trenger mekanisk ventilering. For å få innsyn til luftrørets inngang brukes vanligvis et laryngoskop.

Intubasjon av en øvingsdukke ved hjelp av standardteknikk med laryngoskop.

Rundt utsiden av nedre ende av trachealtuben er det vanligvis en oppblåsbar cuff (en form for pute) med en tynn luftkanal i veggen av plastslangen. En sprøyte kan kobles til øvre ende av trachealtuben slik at luft fra sprøyta fyller puten slik at det blir tett og luft ikke lekker ut på siden av tuben.