Trøndelag Krigsseilerforening

Trøndelag Krigsseilerforening ble stiftet 26. april 1970 som landets første forening for krigsseilere og deres pårørende. Foreningen har lokaler i Kjøpmannsgata 89 i Trondheim, i en bygning som tidligere har vært kommandantbolig for Brattøra Bastion, senere tollbod og kontorer for havnevesenet.

Foreningen var medvirkende til at Norges Krigsseilerforbund ble stiftet i oktober 1970, og til at bladet Krigsseileren ble etablert samme høst. I 1982 var foreningen ansvarlig for å få reist Krigsseilermonumentet i Trondheim, utført av Kristofer Leirdal. Foreningen medvirker også ved arrangement i Minnehallen i Sjømannshjemmet på Lade.

Trøndelag Krigsseilerforening mottok Sør-Trøndelag fylkes kulturpris i 1998.