Tolga-Os

tidligere kommune i Hedmark fylke i Norge

Tolga-Os (19661975) i Hedmark er en av meget få skilsmissekommuner i Norge i nyere tid. Kommunen bestod med navnet Tolga-Os fra 1. januar 1966 til 31. desember 1975, da de to tidligere kommunene Tolga og Os ble gjenopprettet.

Historikk rediger

1837: Tolga kommune ble opprettet med hovedsakelig samme grenser som dagens to kommuner.

1. januar 1911 ble det gjennomført grensejusteringer i Tolga, Trysil, Ytre- og Øvre Rendal kommuner for å opprette Engerdal kommune. Et område med 201 innbyggere fra Tolga ble overført til den nye kommunen.

I 1926 ble Os skilt ut fra Tolga som egen kommune. Etter delingen hadde Tolga 1 917 innbyggere. Os hadde 1 936.

1. januar 1966 ble Tolga og Os kommuner slått sammen til den nye Tolga-Os kommune. Tolga hadde ved sammenslåingen 1 944 innbyggere, Os 2 015.

1. januar 1976 ble Tolga-Os igjen delt i Tolga og Os kommuner. Tolga kommune hadde et innbyggertall på 1 865, Os hadde 1 859.

Litteratur rediger

Jenssen, Jens Olai (mfl) Ein skilsmissekommune i Bygde-Norge (Samlaget, 1974)