Tidsskrift for seksuell oplysning

Populært Tidsskrift for seksuell opplysning var et norsk tidsskrift utgitt mellom 1932 og 1935.

Redaktører var var legene Karl Evang, Otto Galtung (Hansen) og Carl Viggo Lange. Evang tok initiativ til å starte tidsskriftet etter mange spørsmål om seksualitet i en medisinsk spørrespalte i Arbeidermagasinet.

Kretsen rundt tidsskriftet var radikale leger og studenter med tilknyting til Mot Dag og Socialistiske lægers forening, og de så på seksuell frigjøring som en del av det generelle evolusjonære marxistiske programmet. Frigjøringsideologien var inspirert av både marxismen og psykoanalyse, men en kan se en vel så sterk påvårkning fra den radikale, marxistiskinspirerte psykoanalytikaren Wilhelm Reich som fra Sigmund Freud.

Tidsskriftet brøt med tradisjonelle religiøse og konservative holdninger til seksualitet, og tok blant annet til orde for nye oppfatninger om onani, abort, homoseksualitet og kvinnelig seksualitet. Et hovedpoeng var at seksualitet måtte forklares medisinsk eller vitenskapelig i større grad enn moralsk. Ordparet sunt/usunt ble således viktigere enn rett/galt, men implisitt i dette perspektivet lå at en sunn utvikling ville medføre en «normal» seksualitet.

Publikasjonen var kontroversiell (den svenske utgaven ble politianmeldt, men frikjent i retten), men fikk også god mottakelse, blant annet av Dagbladet og Tidsskrift for Den norske lægeforening. Opplagene var store, og mange av artiklene dannet basis for senere seksualopplysningsbøker av Evang, som også fikk stor utbredelse.

Tidsskriftet må sees i sammenheng med seksualreformbevegelsen, som i Sverige førte til stiftelsen av organisasjonen Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), og det går en linje til den seksuelle frigjørelsen og den nye feminismen1960-tallet og 1970-tallet.

Eksterne lenkerRediger