Liste over tidsenheter

måleenhet for tid
(Omdirigert fra Tidsenhet)

Oversikt over ulike tidsenheter.

TidsenheterRediger

SekundRediger

Et sekund er definert som 9 192 631 770 svingninger av et foton fra isotopen cesium 133.

DøgnRediger

Et døgn var tidligere knyttet til to påfølgende nedre kulminasjoner for solen, men er nå definert som 24 timer, 1440 minutter eller 86 400 sekunder, og er dermed knyttet til SI-systemet selv om døgnet i seg selv ikke er en SI-enhet.

Siden døgnet ikke lengre er knyttet til solen, blir det med ujevne mellomrom lagt inn skuddsekunder for å holde døgnet i takt med solas gang over himmelen.

MånedRediger

En måned er mellom 28 og 31 døgn.

KvartalRediger

Et kvartal er tre måneder.

TertialRediger

Et tertial er fire måneder.

ÅrRediger

  • Et år er den tiden jorden bruker på ett omløp rundt solen.
  • Anomalistisk år = Jordens omløpstid om Solen i forhold til perihel, 365 døgn 6 timer 13 minutter og 53,01 sekunder = 365,2596 døgn.
  • Tropisk år = Solens omløpstid i forhold til vårjevndøgnspunkt = 365 døgn 5 timer 48 minutter og 45 sekunder = 365,2421875 middelsol-døgn (epoke J2000.0).
  • Siderisk år (stjerneår) = Solens omløpstid i forhold til stjernene = 365 døgn 6 timer 9 minutter og 9,54 sekunder = 365,2564 døgn.

DesenniumRediger

Et desennium er 10 år.

SekelRediger

Et sekel er 100 år.

MillenniumRediger

Et millennium er 1000 år.

Se ogsåRediger

  • Tid (oversikt over tidsenheter).