Tidebok (latin horae; fransk Les Heures eller Livre d'heures; engelsk Primer eller Book of Hours; tysk Stundenbuch, Stundenbücher; italiensk libri d'ore) er en bønnebok, nærmere bestemt en bok som inneholdt den katolske kirkes tidebønner.

Et blad fra tideboken Les Très riches heures du Duc de Berry fra ca. 1410. Dette er tidebokens oppslag for januar måned.
Getijdenboek Van Reynegom (16e eeuw), KBS-FRB.jpg

Tidebøker var blant de oftest forekommende bøker i privateie i middelalderen fra ca. 1200. De mest påkostede eksemplarene av tidebøkene var illuminerte manuskripter, og var derfor svært kostbare statusgjenstander i tillegg til å bli brukt i bønnesammenheng.

Flere tidebøker har blitt bevart opp gjennom århundrene og kan fortsatt beundres i våre dager; kjente eksempler er Les Belles Heures de Jean de France, Duc de Berry og Les Très riches heures du Duc de Berry.