Thon Hotel Vettre

Thon Hotel Vettre er et konferansehotell med fasiliteter til 600 personer. Hotellet ligger på Vettre i Asker, like ved sjøen.

Historikken til hotelletRediger

Eiendommen som hotellet ligger på, Nedre Hvile, var en testamentarisk gave til Norges Sykepleierforbund fra arkitekt Stener Lenschov. Hovedhuset, som var et toetasjes rundtømmerhus, ble i mange år benyttet til feriested og til helgebesøk av sykepleiere – og til større eller mindre begivenheter. Prisene i 1956 var for medlemmer kr 1,00 for dagsbesøk og kr 2,00 pr døgn.

Etter mange år med søknader, bygging av ny Slemmestadvei med mer, ble det i 1975 endelig gitt grønt lys for utbygging av Nedre Hvile, og den 19. desember 1977 ble grunnsteinen nedlagt av kronprinsesse Sonja. Steinen ligger under inngangen til vestibylen. Arkitekten var Tom-Brede Anzjøn. Innvielsen fant sted 5. september 1979, og stedet ble benyttet til sykepleierskole frem til 1982.

Vettre ble det nye navnet, da Nedre Hvile ikke var et særlig velegnet navn til et utdanningssted. På grunn av omorganisering i Sykepleierforbundet var det ikke lenger behov for dette opplæringsstedet, og Sykepleierforbudet startet et kommersielt kurs- og konferansehotell.

Hotellværelsene inne i hovedbygningen og rommene i underetasjene i fløyene ble bygget i 2001. Rommene i underetasjene i fløyene var opprinnelig garasjer, og værelsene i de to etasjene over var hybler for sykepleierstudenter.

Gulvene skrår litt ned mot spisesalen fordi den delen av bygget sank mer enn beregnet. Som kompensasjon for det, fikk man bygget peisen i vestibylen – den som går over to etasjer.

I perioden 1982 – 2000 var hotellet i samarbeid med ulike kjeder, bl.a. Norske kurs- og konferansesentre. I 2000 ble hotellet kjøpt opp av Olav Thon Eiendom (Rainbow Hotels) (50 %) og Thor Halvorsen Eiendom (50 %). Hotellet er i dag et franchise-foretak innenfor Thon Hotels.