Therigatha (på norsk Søstrenes sanger) er et religiøst skrift fra buddhismen; en samling på 73 korte dikt som skal ha blitt framsagt av buddhistiske nonner i den tidlige sanghatradisjonen. Diktene er en viktig kilde til forståelsen av kvinnesynet i buddhismens første tid.

Therigatha er en del av Khuddakanikaya, som er den siste av de fem tekstsamlingene (nikaya) som utgjør Sutta Pitaka, «den andre kurven» i Tipitaka, theravadabuddhismens kanon av hellige tekster.

Blant de 73 diktene finnes blant annet dikt tillagt en mor som har mistet sitt barn, dikt av en tidligere prostituert, av en rik arving som forlot sitt liv i luksus, og av Buddhas fostermor Mahapajapati Gotami.

Therigatha på norsk rediger