Asteroidefamilien Themis er en familie av asteroider funnet i den ytre delen av asteroidebeltet, mellom banene til Mars og Jupiter. Med en gjennomsnittlig avstand på 3,13 AE fra solen er den en av de mer populerte asteroidefamiliene. Den består av en veldefinert kjerne av større asteroider omgitt av mindre asteroider. Denne kjernegruppen inkluderer (og er oppkalt etter) asteroiden 24 Themis, oppdaget 5. april 1853 av den italienske astronomen Annibale de Gasparis.

Asteroidene i Themis-familien deler følgende baneelementer:

  • store halvakse mellom 3,08 AE og 3,24 AE
  • baneeksentrisiteter mellom 0,09 og 0,22
  • baneinklinasjoner mindre enn 3°

Themis-familien er en av de største og lengst kjente dynamiske asteroidefamiliene, og består av C-type-asteroider med en sammensetning som antas å være lignende karbonholdig kondritt. Themis-familien består av omtrent 553 kjente asteroider. De største inkluderer: