Terminering

Terminering (engelsk: Call Termination) er innen telekommunikasjon den tjenesten et teleselskap yter når det lar sin kunde ta imot en samtale eller en datastrøm fra en kunde hos et annet teleselskap, og som dette konkurrerende teleselskapet har framført til grensesnittet mellom teleselskapene (originering). Terminering er altså innkommende samtrafikk.

I land som praktiserer adgang til mobilnett for konkurrerende videreselger eller virtuell operatør, vil terminering også omfatte trafikk tatt imot av et teleselskap som opererer i samme nett som det originerende selskapet. Siden man generelt kan anta at to teleselskaper sender like mye trafikk til hverandre i begge retninger (hvert selskap har like mye inngående som utgående trafikk), har det av praktiske årsaker blitt vanlig å oppkreve betaling bare ved terminering, og ikke ved originering. Det er også teoretisk mulig å fjerne termineringsprisene fullstendig, og la hvert teleselskap ta betalt for tellerskritt fra sine kunder med trafikkstrømmene som en innbakt kostnad – såkalt «Bill-and-keep»-regulering.

I Europa er mobil terminering og fast terminering regulert som to atskilte markeder. Reguleringen av priser mm for mobil terminering har særlig vært aktualisert med behandling av regulerings- og direktivforslag i EU 2007-2009, og pågående reguleringsrunder i Danmark og Sverige 2005-2008, og i Norge 2006-2009.

Regulering av termineringspriserRediger

Hvert teleselskap har et reelt monopol på terminering i sitt nett eller til sin kundegruppe, fordi kunden til enhver tid bare kan motta signalene hos sin leverandør. Derfor er terminering et område av telereguleringen hvor alle tilbyderne blir regulert, uavhengig av deres størrelse.

I verden er ikke termineringsprisene (Termination Rates) regulert i absolutt alle land. Men i Europa har nå alle land regulering av termineringsprisene, hvor avvikende (høyere) priser krever særskilt begrunnelse. Normen er like termineringspriser mellom aktørene i ett marked. I den pågående revisjonen av telereguleringen i EU er det under forberedelse et direktiv som gir anbefalinger om like termineringspriser mellom tilbyderne i mobilmarkedet, med anbefalte regler for hvor raskt ulike priser gradvis skal trappes ned. Dessuten ønsker EU-kommisjonen at teleoperatørene i Europa skal ha mest mulig like samtrafikkpriser også på tvers av land:

Den 7. mai 2009 vedtok Kommisjonen dette i en anbefaling til teleregulatørene i hele EØS-området:

The Recommendation indicates specifically that termination rates at national level should be based only on the real costs that an efficient operator incurs to establish the connection. Eliminating price distortions between phone operators across the EU will lower consumer prices for voice calls within and between Member States, saving business and household customers at least €2 billion in 2009-2012, and help investment and innovation in the entire telecoms sector. Mobile termination rates varied widely in the EU in 2008 from 2.00 euro cents per minute (in Cyprus) to 15 euro cents per minute (in Bulgaria). Mobile termination rates (on average 8.55 euro cents per minute) are also typically 10 times higher than fixed termination rates (on average ranging from 0.57 to 1.13 euro cents per minute). Higher mobile termination rates make it harder for fixed and small mobile operators to compete with large mobile operators. These divergences, and differing regulatory approaches, undermine the Single Market and Europe's competitiveness. [1]

I mange EU-land, og i Norge, tas det betalt for samtrafikk mellom teleselskapene, og det er regulert retningslinjer for i hvilken grad selskapene kan ta ulike samtrafikkpriser. Målet er bærekraftig konkurranse med like samtrafikkpriser hvor ingen «subsidieres» av sine konkurrenter – i Norge ble derfor tilbydernes samtrafikkpriser for fasttelefoni harmonisert fra 2006, mens samtrafikkprisene for mobiltelefoni skal harmoniseres skrittvis og fullføres etter 2010.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ EU-kommisjonen - «Commission acts on termination rates to boost competition». Pressemelding 7.mai 2009.

Eksterne lenkerRediger