Telelosji

Telelosji er adgang for en teleoperatør til å utplassere og montere eget utstyr i en annen netteiers sentraler eller basestasjoner, slik at teleoperatøren blir i stand til å tilby sine tjenester med eget utstyr via sitt eget telenett, eventuelt via linjeleie av fiber fra den operatøren som eier sentralen eller basestasjonen.

Bilde fra en Telenor-stasjon hvor Telias GSM-skap (til venstre) er plassert sammen med to Telenor-skap (til høyre)

Tilsvarende adgang til å benytte en dominerende netteiers fiber- og transportnett kalles bitstrøm-aksess, mens adgang til aksessnettet eller «kobbernettet» inn til husstanden kalles LLUB eller «kobberaksess».

NorgeRediger

I Norge er Telenor pålagt å tilby telelosji både i fastnettet (for eksempel for ADSL), og i mobilnettet (for GSM), i hele landet unntatt Svalbard (hvor det likevel ytes telelosji etter frivillig avtale med konkurrentene). Ved telelosji for bredbånd monteres en såkalt DSLAM (svitsj) i netteiers sentral, mens telelosji ved mobiltelefoni normalt innebærer at radioskap og -sender monteres i netteiers basestasjon. I Norge er selskapene NextGenTel og Telia Norge eksempler på teletilbydere som gjør utstrakt bruk av telelosji hos Telenor, i henholdsvis fast- og mobilnettet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger