Teraliter

Teraliter er en enhet for måling av volum. Symbolet for teraliter er TL. En teraliter er en milliard liter, som er 1 000 000 000 000 kubikkmeter, eller en kubikkilometer. Teraliter er en lite brukt enhet.

1 teraliter tilsvarer:

Og motsatt:

  • 1 Exaliter = 1 000 000 teraliter
  • 1 Petaliter = 100 teraliter
  • 1 Gigaliter = 0,001 teraliter
  • 1 Megaliter = 0,000 001 teraliter
  • 1 Kiloliter = 0,000 000 001 teraliter
  • 1 Hektoliter = 0,000 000 000 1 teraliter
  • 1 Dekaliter = 0,000 000 000 01 teraliter
  • 1 Liter = 0,000 000 000 001 teraliter