En tentamen eller heldagsprøve er i det norske utdanningssystemet en større, oftest skriftlig skoleprøve i deler av pensum som går forut for, men ellers tilsvarer eksamen, den avsluttende og avgjørende hovedprøven i et fag. Tentamen avholdes ofte før eller like etter jul (juletentamen), altså halvveis i skoleåret, eller ved påsketider (påsketentamen). På latin betyr tentamen «prøve» eller «forsøk» og er avledet av tentare, «berøre» eller «undersøke».

ungdomsskolen har man én tentamen per termin i hvert av de tre hovedfagene: norsk, matematikk og engelsk. Det er også flere steder vanlig med årsprøve i språkfagene, som tysk, fransk eller spansk.

På andre språkRediger

svensk betyr tentamen, ofte bare kalt tenta eller tent, «eksamen».[1] En muntlig tentamen I Sverige, altså egentlig muntlig eksamen, kan bli kalt munta eller muntatis. Det norske ordet tentamen kan på engelsk oversettes med all-day testheldagsprøve») og tilsvarer midterm (exam) i USA. Tentamen kan på engelsk også kalles mock exam.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger