Pensum av latin pendere (veie, avveie) er i norsk språkbruk benevnelse på de tilmålte stykker lærestoff i form av kapitler eller bøker som skal være lest eller gjennomgått som bakgrunn for å gå opp til en prøve, tentamen eller eksamen, alternativt gått gjennom i løpet av en gitt periode.

Det skilles ofte mellom statarisk og kursorisk pensum. Statarisk (fra stare; stå, faststående) er obligatorisk stoff som kandidatene bør fordype seg i og beherske godt. Det kursoriske (fra cursor; løper) er materiale som man kan lese raskt og mindre nøye.

Wiktionary: Pensum – ordbokoppføring