Norsk (skolefag)

skolefag

Norsk er et obligatorisk gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole. Faget skal gi eleven kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk språk, samt språkhistorie, litteraturhistorie og andre sider ved faget.

Det undervises i både hovedmål og sidemål, det vil si bokmål og nynorsk, der plasseringen av målformene avgjøres dels av kommunens valg av målform og dels av enkeltelevers preferanser. Med dette menes det at elever selv kan velge hvilket mål de vil ha som hovedmål. Elever som ikke ønsker sidemål kan klage til ordføreren i sin kommune, og med det slippe opplæring i dette. For elever som er fritatt fra undervisning og eksaminering i sidemål gis det opplæring i norsk som andrespråk, eventuelt morsmålsundervisning. Slikt fritak gis til elever med minoritetsspråklig bakgrunn, inkludert norskfødte elever der en av eller begge foreldre har et annet morsmål og bruker dette i hjemmet, og til elever som på grunn av lese- og skrivevansker eller andre lærevansker trenger ekstra undervisning i hovedmål for å kunne mestre grunnleggende ferdigheter i faget.

Vurdering og eksamenRediger

GrunnskoleRediger

I grunnskolen gis det standpunktkarakter (avgangskarakter) i norsk hovedmål skriftlig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig.[1] Elever som er fritatt for sidemål får dette anført på vitnemålet. Elever kan trekkes ut til å avlegge avsluttende grunnskoleeksamen i norsk, skriftlig og/eller muntlig. Skriftlig eksamen avlegges over to dager, med hovedmål en dag og sidemål den andre, eventuelt hovedmål begge dager dersom eleven er fritatt fra sidemålseksaminering. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.[1]

Videregående skoleRediger

I den videregående skolen gis det etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram to standpunktkarakterer i faget: Én i norsk hovedmål skriftlig og én i norsk muntlig.[1] Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram samt etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse gis det tre standpunktkarakterer: Én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.[1]

Etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram kan elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Også muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer).[1]

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal elevene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Elevene kan også trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (393 timer).[1]

Grunnleggende ferdigheterRediger

I Kunnskapsløftet oppgis de grunnleggende ferdighetene i faget å være:

  • å beherske skriftlig norsk
  • å beherske muntlig norsk
  • å kunne lese norsk, herunder kjennskap til norsk litteratur
  • å kunne regne på norsk, herunder forståelse for logisk resonnement, problemløsning og begrepsutvikling
  • å kunne bruke digitale verktøy i faget

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger