Teleskopord

ord blandet av to eller flere ord

Et teleskopord kalles også sammentrukket ord og er en lingvistisk benevnelse for et ord eller morfem som smelter sammen to eller flere grammatiske funksjoner. Portmanteau-ord (flertall portmanteaux) blir også brukt som betegnelse på slike ord. En folkelig bruk av portmanteau refererer til et ord som er dannet ved å kombinere både lyder og betydninger fra to eller flere ord. Ordet portmanteau er selv et portmanteau-ord i sin opprinnelige, franske betydning: en sammentrekning av porte (bære) og manteau (frakk) med den nye betydningen «stor koffert», «vadsekk» eller «frakkeholder» (person ved kongens side), eller det kan også bety et «klesstativ». Teleskopord er neologismer.

Portmanteau-morfemerRediger

Et teleskopisk morfem er et morfem som smelter sammen to grammatiske kategorier (se flekterende språk).

TeleskopordRediger

Det er vanlig at slike ord dannes ved å sette sammen første del av ett ord og siste del av et annet ord for å kombinere betydningen av de to ordene i en neologisme

Eksempler på teleskopord:

Teleskopord er også vanlig som navn:

OppdiktedeRediger

Se ogsåRediger