Teledirektoratet

statlig forvaltning

Teledirektoratet var Televerkets sentrale administrasjon og var underlagt Samferdselsdepartementet.

Direktoratet ble opprettet i 1856 som Telegrafdirektørembetet. Senere fikk det navnet Telegrafstyret som det bar frem til 1967 da det ble hetende Teledirektoratet. I 1987 ble Teledirektoratet som en følge av liberaliseringen av telekommunikasjonsområdet avløst av Statens teleforvaltning. I 1997 fikk denne etaten også ansvaret for tilsyn med postsektoren, og navnet ble endret til Post- og teletilsynet. Fra 1. januar 2015 er navnet endret til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Teledirektoratet håndhevet de norske lovene på telekommunikasjonsområdet og gav utfyllende forskrifter. Det hadde avdelinger for administrasjon, forskning, personale, teknikk og økonomi.