Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

(Post- og teletilsynet)
(Omdirigert fra Post- og teletilsynet)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), frem til 2015 Post- og teletilsynet, er en norsk statlig etat som regulerer og overvåker post- og telekommunikasjonssektoren og har ansvar for radiofrekvensforvaltning og nummerforvaltning. Etaten er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, mens Samferdselsdepartementet har fagansvar i saker på postområdet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NKOM logo.svg
NKOM.jpg
Hovedkontoret i Lillesand
TypeDirektorat
Etablert1987
Org.nummer974 446 871
LederPål Wien Espen
HovedkontorLillesand
UnderlagtKommunal- og distriktsdepartementet
Ansatte176[1]
Nettsidehttp://nkom.no
Tidligere direktør Willy Jensen

HistorikkRediger

Nkom ble opprettet som Statens teleforvaltning i 1987 som følge av liberaliseringen av telekommunikasjonsområdet. I 1997 fikk etaten også ansvaret for tilsyn med postsektoren, og navnet ble endret til Post- og teletilsynet. Den 1. januar 2015 ble navnet endret til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.[2][3] 6. juni 2003 vedtok Stortinget at etaten fra og med 2007 skulle være lokalisert i Lillesand kommune (Aust-Agder fylke). Nkom flyttet inn i nye lokaler i Lillesand den 14. mai 2007.

OppgaverRediger

Nkom forvalter ekomloven (lov om elektronisk kommunikasjon) og lov om posttjenester. Ekomlovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. Postlovens formål er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet. Etaten er også tillagt tilsynsansvar etter esignaturloven (lov om elektronisk signatur).

Nkom er selvfinansiert og driften finansieres ved gebyrer.

MarkedreguleringRediger

Nkom skal sørge for at alle aktører får like konkurransevilkår, som gir priskonkurranse og valgalternativ for kunder. Markeder skal selv få fungere og utvikle bærekraftig konkurranse der det er mulig. Nkom vurderer om det er behov for regulering av tilbydere. Det gjelder både innenfor post- og ekomtjenester.

Sikkerhet og beredskapRediger

Nkom har et spesielt ansvar knytt til sikkerhet og beredskap i elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett), mot både dataangrep og belastninga fra ekstremvær. Nkom har en aktiv rolle i utviklinga av nytt nødnett og mobil beredskap ved hendelser. Nkom har 24/7 vaktordninger for monitorering og rapportering på sikkerhetshendelser på fysisk og logisk nivå, og følger opp taushetsplikten og kommunikasjonsvernet i elektronisk kommunikasjon.

RessursforvalterRediger

Nkom forvalter frekvenser for mobil, radio og fjernsyn i Norge. Frekvenser utgjør en verdifull og begrenset naturressurs som enhver innbygger og virksomhet har nytte av. Tilgang til frekvenser er viktig for at alle kan få tilgang til gode, rimelige og framtidsretta tjenester i hele landet. Nkom tilrettelegger for tildeling av nye frekvensbånd for 5G. Telefonnummer-ressursene i Norge blir forvaltet av Nkom, og fordelt til operatører etter søknad.

Tilsyn og kontrollRediger

Nkom fører tilsyn etter en rekke lover og forskrifter.

Nkom fører tilsyn gjennom systematisk markedskontroll med omsetning av radio-, teleterminal-, og nettutstyr, for å sjekke at produktene samsvarer med regelverket. En egen autorisasjonsordning for ekominstallasjoner skal sikre trygge nett for hele samfunnet. Nkom fører også tilsyn med priser og tilbud fra ekombransjen til forbrukere.

Nkom måler stråling fra elektronisk utstyr, og følgjer opp bruk av ulovlig jammeutstyr som forstyrrer og blokkerer samfunnskritiske tjenester.

Nkom har tilsynsansvaret for at norsk domeneforvaltning og toppdomenet .no blir værende en sikker og trygg ressurs.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeidRediger

Nkom har et aktivt og godt samarbeid med bransjer og myndigheter, og tilbyr samarbeidsplattformer i form av konferanser og møteplasser. I 2020 har de fleste plattformene blitt digitale.

Internasjonalt er Nkom aktive i en rekke fora innenfor EU for å sikre koordinering av internasjonale regelverk for post og elektronisk kommunikasjon på tvers av landegrenser. Nkom representerer også Norge i en rekke EØS-komiteer som for eksempel BEREC.

FinansieringRediger

Nkom blir hovedsaklig finansiert av at bransjeaktørene betaler sektoravgifter og gebyr til Nkom. Gjennom statsbudsjettet vedtar Stortinget hvor mye Nkom kan kreve inn. Finansieringa av Nkom er regulert i Forskrift om sektoravgift og gebyr Mer om finansiering av Nkom på nkom.no

ReferanserRediger

  1. ^ https://www.nkom.no/om-nkom/organisering-og-leiing.
  2. ^ npt.no PT skifter navn Arkivert 11. september 2014 hos Wayback Machine. 10.09.2014
  3. ^ «Navneskifte». Arkivert fra originalen 30. desember 2014. Besøkt 30. desember 2014. 

Eksterne lenkerRediger