Postloven

norsk lov
(Omdirigert fra Lov om posttjenester)

Postloven er kortnavnet til gjeldende lov om forsendelse av post i Norge.

Postloven av 2015Rediger

Postloven
Lov om posttjenester
 
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtatt9. juni 2015
I kraft1. januar 2016
FormålPosttjenester
Nettsidelovdata.no

Lov om posttjenester (korttittel postloven) er en norsk lov vedtatt av Stortinget 9. juni 2015.[1] Den ble sanksjonert av kongen 4. september 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016.

Loven avløste lov om formidling av landsdekkende postsendinger av 1996 og gjennomførte EUs postdirektiv 2008/6/EF i norsk rett. Dette innebar full liberalisering av det norske postmarkedet og opphevelse av Posten Norges monopol på distribusjon av brev under 50 gram. Videre reduserte loven antall omdelingsdager av post fra seks til fem.[2] Ordningen med konsesjon ble også avskaffet.[3]

Det følger av postloven at postnummersystemet skal forvaltes av myndighetene (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) som en offentlig fellesressurs.[4]

Fra 1. juli 2020 ble lovens krav til omdelingsdager redusert ytterligere, til én utlevering annenhver dag, mandag til fredag, i en toukers syklus. Dette vil si at posten utleveres mandag, onsdag og fredag en uke, og tirsdag og torsdag uken derpå, før mønsteret gjentas.[5][6]

Postloven av 1996Rediger

Postloven
Lov om formidling av landsdekkende postsendinger
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetSamferdselsdepartementet
Vedtatt29. november 1996
I kraft1. juli 1997
Opphevet31. desember 2015
Nettsidelovdata.no

Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) ble vedtatt 29. november 1996 og trådte i kraft 1. juli 1997. Loven ble opphevet 1. januar 2016 da lov om posttjenester trådte i kraft.[7]

Lovens formål var å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet. Loven gav Posten Norge AS monopol på befordring av brev under 50 gram.[8] Som motytelse til denne eneretten stilte samfunnet krav om oppfyllelse av konsesjonspålagte oppgaver, blant annet levering av post til hele landet, seks dager i uka, til samme pris.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvaltet loven.

24. april 2015 kom Regjeringen Solberg med forslag til ny postlov. Det ble blant annet foreslått å avvikle postombæring på lørdager, samt innføring av EUs tredje postdirektiv, noe som blant annet innebærer fri konkurranse på levering av brev og pakker.[9]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

Postloven av 1996
Postloven av 2015