Tekstforfatter

person som skriver tekster

En tekstforfatter er en person som skriver tekster til sanger, revyer, reklame og annet. Mens begrepet forfatter vanligvis brukes om dem som skriver bøker og lengre tekster, og skribenter og journalister særlig arbeider med massemedier, skriver en tekstforfatter ofte kortere tekster som skal brukes av andre eller har et mer entydig siktemål. Hovedmålet er vanligvis å tilpasse teksten til en spesifikk målgruppe. Tekstforfattere kan være frilansere eller ansatt i for eksempel et reklamebyrå.

Tekstforfattere i reklame rediger

Mens en forfatter oftest arbeider med frie, skjønnlitterære tekster, som prosa, drama eller lyrikk, eller faglitterære tekster, har tekstforfatterens produkter et kommersielt siktemål. Vedkommende må også forholde seg til en gitt problemstilling, et budsjett og en oppdragsgiver. Til forskjell fra journalisten, som bør være en objektiv eller nøytral formidler, er tekstforfatterens utgangspunkt ensidig og subjektivt. Oppdragsgiveren bestemmer stort sett formålet, mens tekstforfatterens jobb blir å gi liv til teksten.

Tekstforfattere innen reklame utarbeider reklametekster, men også ideer og konsepter basert på strategier utarbeidet av konsulenter i samarbeid med kundene. Det kreative idéarbeidet foregår i stor grad i samarbeid med en art director (AD) (stillingsbetegnelsen er aldri oversatt til norsk). En grunnidé kan så utvikles i ulike varianter som er tilpasset de ulike mediene, som film, annonser (ofte kalt «print»), radio, brosjyrer, eventer, internett med mer. Tekstforfatteren vil ha ansvar for å utarbeide alt av tekst til disse reklamene og følge opp produksjon av film, radiospotter med mer. I tillegg vil en tekstforfatter kunne få ansvaret for å utarbeide en payoff (slagord), samt finne merkenavn til bedrifter, produkter og annet.

Kjente tekstforfattere rediger

En del engelskspråklige tekstforfattere har skapt seg et navn internasjonalt på grunn av faglig dyktighet eller fordi de har startet eller vært med på å starte reklamebyråer som har klart å bygge opp en omfattende, multinasjonal virksomhet. Blant disse er:

Se også rediger

Eksterne lenker rediger