Teaterslag

konflikt mellom tilskuergruppene, eller mellom tilskuergruppene og aktører under en teaterframvisning

Et teaterslag er en konflikt mellom tilskuergruppene, eller mellom tilskuergruppene og aktører under en teaterframvisning. Vi[hvem?] har et teaterslag når konfliktene kommer til uttrykk gjennom vedvarende og omfattende tilrop, kasting av gjenstander og slagsmål med flere deltagere på begge sider.

Berømte teaterslagRediger