Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn

Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, også kjent som Al-Qaida i Irak, var en al-Qaida-tilknyttet gruppe i Irak fra 2004 til 2006. Gruppen ble startet av Abu Musab al-Zarqawi som var fra Jordan. I 2006 skiftet gruppa navn til Den islamske staten i Irak, og var en forløper til Den islamske staten i Irak og Levanten som eksisterer i dag.

Jama'at al-Tawhid wal-Jihad ble startet i samarbeid med frivillige hovedsakelig kurdiske islamistiske sympatisører. Han hadde reist til Afghanistan for å kjempe i den sovjetisk-afghanske krigen, men hadde kommet til Irak via Jordan etter at de sovjetiske troppene hadde dratt fra Afghanistan. Han ledet Al-Qaida i Irak helt til han døde i 2006. Gruppen er nå antatt å være ledet av Abu Hamza al-Muhajir.

De uttalte målene for Al-Qaida i Irak er å tvinge igjennom en tilbaketrekning av de amerikansk-ledede styrkene fra Irak, velte den midlertidige irakiske regjeringen og myrde alle som samarbeider med "okkupasjon-styrken" altså amerikanerne og deres allierte.

Gruppen har har også som mål å marginalisere den sjia-muslimske delen av den irakiske befolkningen og så etablere en ren islamsk stat. Hvis disse målene noen sinne blir nådd er deres neste mål å fortsette deres globale Jihad helt til de har etablert en pan-islamsk stat og har fjernet alt det vestlige som påvirker den muslimske verden.

Organisasjonens styrke er ukjent, men anslag varierer fra ca. 850 til flere tusen heltids krigere. I 2006 vurderte det amerikanske utenriksdepartementets Bureau of Intelligence and Research at Al-Qaida i Irak hadde en kjerne på mer enn 1000 personer. Disse tallene inkluderer ikke de andre islamske grupperingene som ikke er med i Al-Qaida men som på egen hånd driver jihad mot amerikanerne.

Al-Qaida i Irak sies å lide av høye tapstall. Dette er mye på grunn av alle menneskene som sprenger seg i lufta for å dø martyrdøden. Men i det lange løp synes dette å ha liten eller ingen virkning på gruppens styrke og evner, noe som tyder på en konstant strøm av frivillige både fra Irak og andre land.

Ifølge en rapport som ble skrevet av den amerikanske regjeringen i 2006 er denne Al-Qaida i Irak helst assosiert med utenlandske terroristceller som bare opererer i Irak, og som både er rettet mot internasjonale styrker og sivile irakiske statsborgere. Ifølge rapporten er de aller fleste av de operative lederne i gruppen ikke irakere. De kommer i stedet fra andre islamske land, og de strømmer for det meste over grensen mellom Irak og Syria. Al-Qaidas virksomhet er hovedsakelig Irak-basert, men U. S. Department of State påstår at gruppen opprettholder et omfattende logistisk nettverk over hele Midtøsten, Nord-Afrika, Iran, Sør-Asia og i Europa.

Gruppen har lenge fått tak i penger gjennom ulike aktiviteter som tilfeldige kidnappinginger, biltyverier (noen ganger dreper de førerne, og andre ganger ikke) og kapring av lastebiler som kjører drivstoff. dette bringer inn titalls millioner dollar til Al-Qaida.